info@aceitedelcampo.com

Email

Śledzenie zamówienia

BEZPOŚREDNIE WYSYŁKI Z MŁYNA

W przypadku dodawania oliwy z oliwek z różnych gajów oliwnych, oliwy będą otrzymywane oddzielnie, a koszty wysyłki odpowiadające każdej z nich zostaną dodane.

Email

Śledzenie zamówienia

BEZPOŚREDNIE WYSYŁKI Z MŁYNA

W przypadku dodawania oliwy z oliwek z różnych gajów oliwnych, oliwy będą otrzymywane oddzielnie, a koszty wysyłki odpowiadające każdej z nich zostaną dodane.

Ochronne działanie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia na czynniki ryzyka chorób

W niedawnym badaniu opublikowanym w Nutrients badacze przeprowadzili systematyczny przegląd w celu skonsolidowania najnowszych dowodów na temat profilaktycznych korzyści oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (EVOO) na organizm czynniki ryzyka choroby.

Dieta śródziemnomorska to dieta roślinna wzbogacona warzywami, owocami, orzechami, roślinami strączkowymi, pełnymi ziarnami oraz umiarkowanymi porcjami sfermentowanego nabiału i ryb, która jest niezbędna do profilaktyka chorób przewlekłych.

EVOO, powszechny składnik diety śródziemnomorskiej, powiązano z niższym ryzykiem kilku chorób przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia czy cukrzyca typu 2 , udar, zespół metaboliczny, upośledzenie funkcji poznawczych oraz nowotwory jelita grubego i piersi.

Spożycie EVOO może zmniejszyć ryzyko otyłości, poprawiając ogólną śmiertelność. Jednakże istnieją ograniczone badania dotyczące konkretnej dziennej ilości EVOO w zakresie poprawy czynników ryzyka chorób przewlekłych. W zaleceniach dietetycznych niewielki nacisk kładzie się na odróżnianie zdrowych tłuszczów, takich jak EVOO, od innych tłuszczów i olejów.

O badaniu

W niniejszym przeglądzie systematycznym badacze porównali wpływ żywności zawierającej EVOO na klinicznie istotne metaboliczne i sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2, zespołu metabolicznego i insulinooporności z wpływami na diecie bez EVOO.

Za okres od stycznia 2000 r. do grudnia 2022 r. przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie danych przy użyciu baz danych Cochrane Library, Embase i PubMed. Następnie zespół przeprowadził narracyjną syntezę danych.

Naukowcy uwzględnili jedynie randomizowane, kontrolowane badania (RCT) z udziałem ludzi, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych w języku angielskim i porównały wpływ kardiometaboliczny spożycia EVOO z dietami niezawierającymi EVOO.

Zespół wykluczył badania in vitro lub badania na zwierzętach, te, które nie były randomizowane, te, które wykorzystywały jedynie poposiłkowe pomiary poziomu glukozy we krwi, badanie wyłącznie związków fenolowych oliwy z oliwek, ocenę działania oliwy z oliwek dodawanej do tabletek, oliwy z dodatkiem składników, stosowania żywej oliwy, nie odnoszącej się do typu extra virgin, stosowania wyłącznie wytłoków lub oliwy rafinowanej, streszczenia i prezentacje oraz prace pokazujące możliwą zmianę leków, które mogą wpływać na którykolwiek z czynników podlegających badaniu.

Uwzględniono również badania oceniające „oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia” o określonej zawartości fenoli. Dokonano także przeglądu list referencyjnych artykułów zidentyfikowanych w wyniku wyszukiwania, aby uwzględnić dodatkowe istotne publikacje. Do oceny jakości uwzględnionych RCT wykorzystano listę kontrolną kryteriów jakości Akademii Żywienia i Dietetyki (ANDQCC).

Wyniki

Łącznie 34 z 281 wyszukanych artykułów spełniło kryteria kwalifikowalności i wzięto je pod uwagę w ostatecznej analizie, a wszystkie uzyskały ocenę „pozytywną” zgodnie z oceną ANDQCC. Uwzględniono kilka publikacji, w tym analizy podgrup z badania Prevention with Med Diet (PREDIMED).

EVOO uzyskało lepsze wyniki niż alternatywne tłuszcze z żywności i diet niskotłuszczowych (LF) w zarządzaniu wskaźnikami klinicznymi, takimi jak cholesterol lipoproteinowy, cholesterol lipoprotein o małej gęstości (LDL- c) i ciśnienie krwi (BP), podnosząc ochronny cholesterol lipoprotein o dużej gęstości (HDL-c). ) oraz poprawę poziomu glukozy i kontrolę wagi.

Za jego korzystne działanie prawdopodobnie odpowiada zawartość polifenoli w EVOO, a nie ilość tłuszczów jednonienasyconych. W porównaniu do oleju słonecznikowego, EVOO obniża skurczowe ciśnienie krwi (SBP) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i osób zdrowych. Niektóre fenole mogą mieć kluczowe znaczenie dla obniżenia ciśnienia krwi. W jednym badaniu wykazano zmniejszenie SBP przy dawce fenolu wynoszącej 161,0 mg/kg u pacjentów z nadciśnieniem, natomiast w dwóchBadania nie wykazały takich efektów w przypadku >300,0 mg/kg fenolu.

EVOO może obniżyć poziom cholesterolu lipoprotein o małej gęstości dla początkowych poziomów większych niż 120,0 mg/dl i podnieść poziom HDL-c w przypadku wyższej zawartości fenoli, a diety zawierające codzienną zawartość EVOO były skuteczne w utracie wagi pomimo wyższego spożycia kalorii niż diety LF. Co więcej, EVOO z zawartością fenolu ≥150,0 mg/kg może zmniejszyć utlenianie LDL. EVOO może obniżyć poziom LDL-c do wartości wyjściowych powyżej 120,0 mg/dL i podnieść poziom HDL-c wraz ze wzrostem zawartości fenoli i schematami dietetycznymi zawierającymi codzienną oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. Mogą skutecznie zmniejszać masę ciała pomimo wyższego spożycia kalorii niż Posiłki LF. Co więcej, EVOO z zawartością fenolu ≥150,0 mg/kg może zmniejszyć utlenianie LDL.

Nieliczne badania obejmowały pacjentów z wysokim wyjściowym poziomem glukozy we krwi na czczo (FBG) lub cukrzycą typu 2; dlatego wpływ oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia na FBG w porównaniu z innymi schematami dietetycznymi jest niejasny. Z drugiej strony, codzienna EVOO może poprawić wrażliwość na insulinę, co ocenia się za pomocą Homeostatycznej oceny modelu oporności na insulinę (HOMA-IR) w porównaniu z dietami LF.

Najkrótszy okres poprawy zdrowia i najniższa dzienna ilość EVOO potrzebna do poprawy ciśnienia krwi, HDL-c i LDL-c wyniosła 21 dni i 25,0 ml (prawie dwie łyżki stołowe) dziennie, przy czym LDL-c i rozkurczowe ciśnienie krwi (DBP) potencjalnie wymagają >300,0 mg fenolu na kg masy ciała w celu uzyskania maksymalnych korzyści. Zdolność EVOO do poprawy biomarkerów diagnostycznych wrodzonych chorób serca, tj. BP, HDL-c i LDL-c, może być powiązana z jego zdolnością do zmniejszania ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

Chociaż dieta wzbogacona olejami z nasion roślin może obniżyć LDL skuteczniej niż EVOO, codzienna dieta bogata w EVOO tworzy zdrowszy LDL< /strong>, ponieważ jego cząsteczki będą rosły i będą mniej podatne na utlenianie. Ponadto wykazano, że oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia redukuje apoproteinę B-100, co oznacza mniej cząstek lipoprotein o małej gęstości. Zdolność EVOO do zmniejszania ryzyka cukrzycy typu 2 i zespołu metabolicznego jest powiązana z jej wpływem na HOMA-IR, insulinę i FBG, które według doniesień poprawiają się po spożyciu EVOO w porównaniu z dietami zawierającymi oleje bogate w tłuszcze wielonienasycone (olej słonecznikowy). lub diety LF.

Wniosek

Ogółem wyniki wykazały, że włączenie EVOO do wzorców żywieniowych diety śródziemnomorskiej może znacznie zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych. Regularne spożywanie EVOO, zaczynając od dwóch łyżek dziennie, może zmniejszyć kilka czynników ryzyka w ciągu zaledwie trzech tygodni. Ponadto EVOO jest lepszą opcją zmniejszania ryzyka chorób przewlekłych w diecie niż inne tłuszcze dietetyczne czy rafinowana oliwa z oliwek.

Gotowanie warzyw w krajach śródziemnomorskich z użyciem EVOO zwiększa wchłanianie karotenoidów rozpuszczalnych w tłuszczach i zwiększa spożycie warzyw. Przyszłe badania powinny skupiać się na EVOO o znanej zawartości fenolu, uczestnikach spoza Europy z niezdrowymi czynnikami ryzyka i większych próbkach.

Źródło: news-medical.net/news/20230629/The-protective-effects-of-extra-virgin-olive-oil-on-disease-risk-factors.aspx

 

0
  0
  Carrito
  Tu carrito está vacíoVolver a la tienda
   Oblicz koszty dostawy
   Zastosuj kupon
   Dostępne kupony
   avissite Uzyskaj 5% zniżki
   canena Uzyskaj 5% zniżki
   knolive Uzyskaj 5% zniżki
   mabel Uzyskaj 5% zniżki
   nelly Uzyskaj 16,00  zniżki
   omeya Uzyskaj 5% zniżki
   palacio Uzyskaj 5% zniżki
   segolene Uzyskaj 10% zniżki
   valdecuevas Uzyskaj 5% zniżki
   yuliana Uzyskaj 5% zniżki